Tytuł
Prawa osób LGBT w Polsce : raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
Ocena
Autor
Jabłońska, Zofia. Red,Knut, Paweł. Red
Data wydania
2012
Wydawnictwo
Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, 2012
Seria/cykl wyd.
Link do OPAC
Opis
Prawa osób LGBT w Polsce : raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej / pod red. Zofii Jabłońskiej i Pawła Knut. - Stan prawny na 31 października 2012. - Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, 2012.
Zaloguj się, żeby dodać recenzję.