Tytuł
Przepisy 2014 : kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, księgi wieczyste i hipoteka, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, własność lokali, ochrona praw lokatorów, spółdzielnie mieszkaniowe, ochrona konkurencji i konsumentów, zastaw rejestrowy i rejestr zastawów, koszty sądowe w sprawach cywilnych
Ocena
Autor
Kaszok, Agnieszka. Oprac
Data wydania
2014
Wydawnictwo
Bielsko-Biała : "Od.Nowa", 2014
Seria/cykl wyd.
Link do OPAC
Opis
Przepisy 2014 : kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, księgi wieczyste i hipoteka, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, własność lokali, ochrona praw lokatorów, spółdzielnie mieszkaniowe, ochrona konkurencji i konsumentów, zastaw rejestrowy i rejestr zastawów, koszty sądowe w sprawach cywilnych / [oprac. merytoryczne i red. Agnieszka Kaszok]. - Wyd. 3., stan prawny 15 lutego 2014 r. - Bielsko-Biała : "Od.Nowa", 2014.
Zaloguj się, żeby dodać recenzję.