Tytuł
Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa) i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II : podręcznik dobrych praktyk
Ocena
Autor
Wołowicz-Ruszkowska, Agnieszka. Oprac
Data wydania
2012
Wydawnictwo
Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2012
Seria/cykl wyd.
Link do OPAC
Opis
Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa) i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II : podręcznik dobrych praktyk / oprac. Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska. - Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2012.
Zaloguj się, żeby dodać recenzję.